Jaký bude mít podnikatel (OSVČ) důchod?

To, že odchodem do důchodu klesá životní úroveň, ví každý. Ale málokdo si dokáže představit, o kolik klesne. Průměrný měsíční státní důchod činí cca 11 tis. Kč, ale OSVČ na něj většinou nedosáhne.

Výše státního důchodu všech občanů závisí na dvou základních vstupních údajích – získané době pojištění a osobním vyměřovacím základu.

Doba pojištění se většinou u zaměstnance či OSVČ až tolik neliší. Ale i tak je nutné připomenout, že na začátku podnikání v letech počínaje rokem 1990 nebyla povinnost být důchodově pojištěn. A protože na startu éry podnikatele byla každá koruna dobrá, tak se řada OSVČ ani nepřihlásila k tomuto pojištění. Těm bude chybět i doba pojištění.

Osobní vyměřovací základ je však rozdílný. Osobní vyměřovací základ zaměstnance je průměrná hrubá měsíční mzda zúčtovaná zaměstnavatelem. Pro výpočet důchodu se budou hodnotit příjmy za období 1986 např. do 2015. Dřívější příjmy jsou násobeny koeficienty zohledňující inflaci (viz naše kalkulačka). Osobní vyměřovací základ pro OSVČ není zisk, jak by se mohli někteří domnívat. Ale je to jen polovina daňového základu.

Ukažme si to na praktickém příkladu

Zaměstnanec bude mít hrubého 24 000 Kč měsíčně a tato částka mu půjde do osobního vyměřovacího základu pro výpočet důchodu. OSVČ bude mít měsíčně příjem 60 000 Kč měsíčně (720 000 Kč ročně), uplatní paušální výdaje ve výši 60 %, takže základ daně činí (přepočteno na měsíce) také 24 000 Kč, ale pro výpočet důchodu mu půjde polovina, tj. 12 000 Kč.

Pokud byste chtěli mít vyměřovací základ stejný jako zaměstnanec s 24 000 Kč měsíčně hrubého příjmu, tj. 288 000 Kč ročně, tak musíte mít roční příjem ne 720 000 Kč ale dvojnásobek, tj. 1 440 000 Kč, z toho paušální výdaje 60%, a tudíž základ daně je 576 000 Kč a vyměřovací základ po výpočet důchodu ve výši jedné poloviny základu daně, tj. 288 000 Kč.

Jaký bude rozdíl ve výši důchodu při odpracované době 40 let?

Zaměstnanec dle podmínek k 1.1.2015 bude mít vypočten měsíční důchod ve výši 11 343 Kč. (Pozn. výpočet vychází z 24 000 Kč jako z celého osobního vyměřovacího základu). OSVČ bude mít za stejných podmínek při svém příjmu 60 000 Kč měsíčně vypočten měsíční důchod ve výši 9 471 Kč. Je to cca o 20% méně.

Zdá se Vám tento odlišný přístup nespravedlivý? Ano je diskriminující, ale i když se změna objevila na stole parlamentu, tak nikdy nebyla schválena. Na druhé straně si ale jako OSVČ přiznejte, kolik byste opravdu na důchodové pojištění byli ochotni platit?

Zaměstnanec platí ze svého 24 000 Kč příjmů částku na důchodové pojištění ve výši 6,5% z hrubé mzdy tj. 1 560 Kč, zaměstnavatel za něj zaplatí dalších 21,5%, tj. 5 160 Kč, tedy dohromady 6 720 Kč. (pozn. platba na sociální pojištění se skládá z důchodového pojištění, na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na nemocenské pojištění). OSVČ by musel platit pro získání stejně vysokého důchodu také 6 720 Kč měsíčně, tj. vyměřovací základ ve výši 288 000 Kč a příjem 1 440 000 Kč (z něj paušální výdaje 60%).

Vývoj příjmů v průběhu života člověka

Zde vidíte rozdíl. Zaměstnanec má odpovědnost sám za sebe a z větší části důchodové pojištění za něj hradí zaměstnavatel. Zaměstnanec si nemusí hledat práci, vymáhat pohledávky a klidně může být i nemocný a přitom v důchodu se bude mít lépe. OSVČ je zodpovědný sám za sebe, za své zaměstnance či smluvní partnery, musí si hledat práci, musí vymáhat pohledávky, stresuje se a nemocný být nemůže, a odměnou za to je, že v důchodu se bude mít podstatně hůře než zaměstnanec.

To, že se podařilo několika vládním úředníkům do živnostníků strefovat kolikrát i nevybíravým způsobem, všichni známe z jejich výroků a to, že skutečnost v podobě tohoto výsledku nikdo nechce akceptovat je už mnoho let jasná.

My to nezměníme a je zbytečné s tím bojovat. Každý si musí najít svou cestu jak se po ukončení pracovně aktivního života mít dobře, udržet si svou životní úroveň a nejít do „důchodu“ až mi to umožní tabulky dle mého věku.

Pokud chcete zvrátit průběh a vývoj vašich financí na stáří, tak si stáhněte náš eBook.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

© Renta pro život s.r.o. | všechna práva vyhrazena

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top

Poraďte se s námi, jak dosáhnout na vlastní rentu.

Chci se stát rentiérem »

Chcete vlastní rentu?