Návratnost a zpeněžení investice

Jakou návratnost můžete u své investice očekávat a jak rychle můžete investici zpeněžit?


Jaká je návratnost investice

POZOR: Návratnost každé investice je individuální a záleží na konkrétním případu. Pamatujte, že minulý výnos nezaručuje výnos budoucí.

Návratnost investice = ((čistý zisk – počáteční investice) / počáteční investice) x 100 (v %)

Vlastní podnikání

Čistý zisk ze zdravého podnikání se může pohybovat v rozmezí 10–40 % ročně.

Záleží ovšem na typu podnikání, odvětví, velikosti firmy a mnoha dalších aspektech.

Nemovitosti

Domy a byty: Výnos 3–6 % ročně a růst cen meziročně 2-5 %.

Pozemky: Výnos 1–10 % ročně z růstu cen – stavební pozemky se drží horní hranice, nezajímavé pozemky na spodní hranici.

Zemědělská půda: výnos z pronájmu a růstu cen.

Finanční portfolio

Z dlouhodobého hlediska rostou akcie průměrně o 10 % ročně, dluhopisy 4–5 % ročně a peněžní trh 1–2 % ročně.

Podívejte se na vývoj některých akcií od roku 1985 v porovnání s akciovým indexem S&P 500.

Vývoj akcií

Alternativní investice

Zlato má za posledních 10 let návratnost 17 % ročně, stříbro necelých 15 % a investice do vína přinesla v období let 2002-2009 návratnost necelých 12 % ročně.


Příklad návratnosti investice

Po dobu 20 let měsíčně spoříte/investujete 1 000 Kč. Celkem takto odložíte 240 000 Kč. Jaký bude pravděpodobný výnos v korunách?

Druh spoření/investice Kapitál za 20 let Zhodnocení
spořící účty a termínované vklady 265 000 Kč +25 000 Kč
konzervativní investice 328 000 Kč +88 000 Kč
smíšená strategie 411 000 Kč +171 000 Kč
dynamická strategie 590 000 Kč +350 000 Kč

 Leona Čechová: „Špatné rozhodnutí dokážeme udělat okamžitě. Ale dobré rozhodnutí v oblasti investování musí být podloženo přemýšlením a jednoduchým modelováním. Takové rozhodnutí může ovlivnit cestu k finanční svobodě a život i na několik let.“


Jaká je likvidita (zpeněžení) investic

Investice zároveň působí jako vaše rezerva. Jak rychle jste schopni ze své investice udělat zpět peníze?

Vlastní podnikání

Vlastní podnikání můžete obvykle prodat (a tedy zpeněžit) v horizontu desítek měsíců. Najít správného kupce si může vyžádat poměrně dlouhý čas, zvláště pokud nechcete své podnikání prodávat pod cenou.

Chcete-li prodat své podnikání, začněte se s časovým předstihem zajímat o situaci na trhu a o potenciálního partnera, jenž prodej zajistí.

Nemovitosti

Najít kupce pro pozemek může trvat i řadu let, zatímco prodej bytu nebo domu můžete uskutečnit v řádu několika měsíců. Vše závisí na atraktivitě nemovitosti a nabídnuté ceně.

Chcete-li prodat hned, budete tomu muset cenu uzpůsobit a váš výnos z prodeje nemusí být tak vysoký. Ale v některých případech to může být výhodnější, než hradit náklady spojené s držbou tohoto majetku.

Finanční portfolio

Likvidita finančního portfolia je velmi rychlá –  v řádu dnů, případně týdnů, výjimečně déle.

Je třeba však myslet i na další hlediska – aktuální hodnotu, splatnost u dluhopisů, či fakt, že investice do cenných papírů kratší než 3 roky se zdaňuje.

Alternativní investice

Budete-li prodávat drahé kovy či kameny, můžete najít kupce velmi rychle – během několika dnů či týdnů.

V případě uměleckých předmětů, specifických sbírek či obrazů můžete na kupce čekat i řadu měsíců.


Investiční horizont

Co to je investiční horizont

Investiční horizont je doba, po kterou držíte ve svém vlastnictví investiční nástroj (například akcie nebo nemovitost). Čím delší je investiční horizont, tím více můžete využívat času jako páky, která znásobí váš původní finanční vklad.

TIP: Více než 90 % úspěchu je dáno alokací (rozhodnutím jak a kam budete investovat) a zbývajících 10 % úspěchu je dáno výběrem konkrétního cenného papíru či jiné investice.

Doporučené délky investičního horizontu

  • Majetkové cenné papíry (akcie, podílové listy): 5 a více let, riziko s časem klesá.
  • Dlužné cenné papíry (dluhopisy, kupóny, deriváty CP): do dobu platnosti cenného papíru (státní dluhopisy 2–20 let, státní pokladniční poukázky 14 dní až 1 rok).
  • Nemovitosti: několik let.
  • Drahé kovy: 5 a více let.

Další krok » Výnos investice

Chci využít vaše služby »

© Renta pro život s.r.o. | všechna práva vyhrazena

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top

Poraďte se s námi, jak dosáhnout na vlastní rentu.

Chci se stát rentiérem »

Chcete vlastní rentu?